Održavanje kvaliteta vode

Dolaze velike vrućine, nemojte zaboraviti da pravilno kondicionirate vodu u svom bazenu! Prisetite se sledećeg… Ugodno kupanje želi Vam Eurokerex 😉

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENU

Da bi se postigla i održavala kristalno čista voda u bazenu za plivanje neophodno je vodu stalno kontrolisati, mehanički filtrirati i hemijski kondicionirati.

Prilikom prvog punjenja bazena vodom iz bušenih bunara neophodno je uraditi šok hlor tretman u cilju taloženja gvožđa i ostalih nečistoća. U zavisnosti od stepena nečistoća u vodi i kapaciteta peščanog filtracionog uređaja potrebno je učestalo ispirati filter. Kod bazena sa papirnim uloškom u filteru potrebno je više puta očistiti uložak filtera i ostaviti ga na suncu da se osuši. Samo zajedničkom upotrebom filtracionog uređaja i sredstava za kondicioniranje vode ćete uvek imati kristalno čistu i higijenski ispravnu vodu u vašem bazenu, te će Vam bazen biti neiscrpan izvor zadovoljstva.

Kvalitet vode se može kontrolisati preko jednostavnog DpD/testera ili ortotolidinskog testera. Rezultati na testeru će vas uputiti kojim sredstvima treba da tretitate vodu. Računajte na to da će u slučaju intenzivne upotrebe bazena ili vrelih letnjih dana potreba za hemikalijama biti povećana da biste održali vodu čistom i higijenski ispravnom. Temperatura vode koja se podrazumeva u bazenima za plivanje je oko 25°C. U tropskim vrućinama kada temperatura vode dostigne 30°C i više, hlor veoma brzo isparava i potrebno je stalno kontrolisati nivo hlora i pojačati doziranje. Upravo zbog toga preporučujemo da dozirate hemikalije uveče kada je isparavanje mnogo manje.

Za usisavanje bazena je najpogodnije jutro. U toku noći će se sve suspendovane čestice nataložiti na dno PVC lajnera (bazena). Ako je cirkulacija vode preko filtracionog uređaja dobro podešena, najveći deo nataloženih materija će se koncentrisati u sredinu bazena, te će Vam dodatno olakšati usisavanje.

HEMIJSKO KONDICIONIRANJE VODE U BAZENU

U sledećem pregledu ćemo Vam dati objašnjenja za nekoliko osnovnih pojmova vezanih za vodu u bazenu i njeno kondicioniranje.

• ŠOK HLOR TRETMAN :

dodavanje višestruko povećane količine hlora. Primenjuje se kod prvog tretiranja vode u cilju taloženja nečistoća u vodi ili usled zapuštenosti kondicioniranja kad voda počinje da se kvari.

• AKTIVNI REZIDUALNI HLOR :

je slobodan sadržaj hlora u vodi preostao posle vezivanja hlora za organske materije u vodi . Ima izrazito dezinfekciono dejstvo, a njegove vrednosti se izražavaju u mg/l. U bazenima za plivanje treba koristiti isključivo organske preparate hlora, jer nemaju nadražajno dejstvo na kožu i sluzokožu, a sa druge strane su najekonomičnije.

• ALGE :

biljni vodeni mikroorganizmi. Ako im je razmnožavanje neometano, daju vodi zelenu ili smeđu obojenost, a površine u dodiru sa vodom postaju klizave i sluzave.

• ALGACID :

sredstvo za sprečavanje razmnožavanja algi ( «ALGEX» ).

SREDSTVA ZA HEMIJSKO KONDICIONIRANJE VODE

● HLORNI GRANULAT (DEZINFICIJENS)

DOZIRANJE : Dozira se rastopljen direktno u vodu ili preko skimera. Prvog dana od 50 do 250 gr. na 10 m3 vode ili u se toku prve tri nedelje dozira dnevno od 20 do 30 gr. na 10 m3 vode, a počev od četvrte nedelje dnevno doziranje se smanjuje na 10 do 20 gr. na 10m3. pH vrednost treba da bude od 7,2 do 7,6.
Sadržaj aktivnog rezidualnog hlora treba da bude 0,4 – 0,8 mg/l.

● MAXI – COMBI TABLETE

Organski hlorni preparat – 200 gr/kom.
Sastav : Trihlorizocianurat;
Sadržaj aktivnog hlora: 95%;
Sadrži još: algacidno sredstvo i flokulant.
Rok upotrebe : neograničen
Opis: SPOROTOPEĆI DEPO PREPARAT SA PRODUŽENIM BAKTERICIDNIM I ALGACIDNIM DEJSTVOM.

DOZIRANJE : Svakih 7 do 10 dana po 1 tableta na 10 m3 vode. Da bi se obezbedilo kontinuirano hlorisanje vode na dve trećine otopljene tablete dodati sledeću tabletu. Dozira se preko plovnog dozatora ili preko poluautomatskog dozatora. Kod poluautomatskog dozatora se na osnovu kontrole preko DpD testera može regulisati sadržaj aktivnog rezidualnog hlora pomoću regulatora protoka na skali od 1 do 8.

ALGEX (ALGACIDNO SREDSTVO)

Sastav : poli-alkilamino-etilendimetilamino-metilen-dihlorid
Rok upotrebe : neograničen
Opis : Tečno sredstvo, bez mirisa i pene, za sprečavanje rasta i razvoja algi – pogodan za sve vode i filtracione uređaje.

DOZIRANJE : Dozirati direktno u vodu. 1 dl na 10 m3 vode, kod prvog punjenja bazena. Kasnije, svakih 7 – 14 dana, 10 – 40 ml/m3 vode. U slučaju pojave sluzavih naslaga uraditi šok hlor tretman bazena i dodati 10 ml/m3.
Ni u većim koncentracijama ne iritira kožu i sluzokožu.

MINI HLOR TABLETE (DEZINFICIJENS)

Organske hlorne tablete – 20 gr. / kom

DOZIRANJE : Dozira se preko skimera ili rastopljen direktno u vodu. Prvog dana od 50 do 250 gr. na 10 m3 vode. Kasnije, u toku prve tri nedelje 20 – 30 gr. na 10 m3 svakog dana. Počev od četvrte nedelje 20 – 30 gr. na 10 m3 svakog drugog dana. pH vrednost treba da bude od 7,2 do 7,6.

pH MINUS
(SREDSTVO ZA SNIŽAVANJE pH VREDNOSTI)

DOZIRANJE : Granulat treba u plastičnoj kanti rastvoriti i sipati u vodu. Moguće je doziranje bez rastvaranja, direktno u skimer. Da bi se na 10 m3 vode snizio pH za 0,1 treba vodi dodati 95 grama. Idealna pH vrednost je od 7,2 – 7,6.

Napomena : Prosečna učestalost korišćenja je dvonedeljna, s tim da se posle obilnijih padavina obavezno kontroliše i snižava pH. Kod zatvorenih bazena, naročito gde su ugrađeni dehumiditatori i u slučaju kondicioniranja vode sa Nature2 uređajem, voditi računa da pH uvek bude u granicama od 7,2 – 7,6.← Vidi ostale novosti

NOVOSTI

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koje vrste bazena postoje?
Koja je razlika između evropskih i dalekoistočnih bazena sa čeličnom konstrukcijom?
Više