Veleprodaja 069 55 20 880
Maloprodaja 060 51 31 253

Osnovne informacije

osnovne-informacije-content-banner

OSNOVNE INFORMACIJE O “FUTURE POOL” BAZENIMA

Future pool bazeni predstavljaju jedan od najzastupljenijih načina izgradnje otvorenih, baštenskih bazena u Evropi. Više je razloga za to a među najvažnijima su svakako ekonomična cena, brza izgradnja i izrazita dugovečnost uz minimalne izdatke po pitanju održavanja.

Future pool bazeni se sastoje od osnovne opreme, u šta spada bazenska konstrukcija, elementi za cirkulaciju vode (uduvači, skimer i slivnik), peščani filtracioni uređaj (pumpa i filter), podvodni usisivač i merdevine. Pored ovoga, moguće je ugraditi i mnogobrojnu dodatnu opremu poput podvodnog osvetljenja, izosolarnog pokrivača, grejanja vode, uređaja za plivanje u mestu, vodenih atrakcija, hidro i aero masažera i sl.

OSNOVNA OPREMA – oprema bez koje bazen ne može da funkcioniše

1)    BAZENSKA KONSTRUKCIJA

Bazenska konstrukcija se sastoji od nekoliko elemenata.

Čelični zid izrađen je od galvanizovanog čelika debljine 0,6 mm za dubinu od 1,20 m, i 0,7 mm za dubinu od 1,5 m. Dodatno je zaštićen silikon-poliesterskim premazom.

Specijalni profilni elementi izrađeni su od poliranog tvrdog PVC-a za fiksiranje zida i PVC-lajnera. Mogu biti i sa ugrađenim tunelom za jednostavnu zamenu PVC-lajnera.

Unutrašnji deo bazena je izgrađen od specijanog UV stabilizovanog PVC lajnera bez kadmijuma i primesa ostalih teških metala i potpuno je bezbedan po zdravlje.

2)    ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE

Kako bi voda u bazenu bila uvek kristalno čista i zadovoljavala higijenske norme po pitanju bakteriološke i hemijske ispravnosti neophodno ju je stalno mehanički filtrirati uz pravilnu upotrebu sredstava za kondicioniranje. Da bi svi slojevi vode nesmetano cirkulisali i bili dovedeni u mehanički filtracioni uređaj a posle filtracije bili vraćeni u bazen neophodno je ugraditi pravilno dimenzionisane elemente za cirkulaciju vode u bazenu.

sistem-cirkulacije-vode

Elementi za cirkulaciju vode se dele na:

a) Usisne elemente (skimer i slivnik), koji uvlače vodu iz bazena i dovode je u filtracioni uređaj, i

b) Povratne elemente (uduvači), koji profiltritanu vodu vraćaju sa suprotne strane bazena, potiskujući je prema usisnim elementima.

Skimer uvlači gornje slojeve vode, uvlačeći pri tome  i sve nečistoće koje plivaju po površini vode, poput lišća, insekata i sl., te ih zadržava ih u korpi koju povremeno treba očistiti.

Slivnik osim funkcije pražnjenja bazena ima aktivnu ulogu u cirkulaciji vode u bazenu uvlačeći donje slojeve vode u filtracioni uređaj.

Uduvači se smeštaju sa suprotne strane u odnosu na usisne elemente i vraćajući prefiltriranu vodu ujedno treba da potisnu sve slojeve vode prema  usisnim elementima. Broj i smeštaj uduvača zavisi od zapremine i dubine  bazena, odnosno kapaciteta filtracionog uređaja.

skimer

3) PEŠČANI FILTRACIONI UREĐAJ

Filtracioni uređaji služe za mehaničku filtraciju vode u bazenu. U osnovi se sastoje od pumpe sa predfilterom, filtracione posude ispunjene kvarcnim peskom i multifunkcionalnog šestopozicionog ventila pomoću kojeg se rukuje filtracionim uređajem.

europool str sl 8

Ispiranje filtracionog uređaja se vrši najmanje jedanput nedeljno, čime se odstrane nečistoće koje je on tokom svog rada sakupio. Po potrebi, ispiranje tokom intenzivne upotrebe bazena može biti i češće a kao indikator zaprljanosti služi manometar na filtracionoj posudi koji pokazuje stepen zasićenosti filtracionog uređaja.

4) PODVODNI USISIVAČ

Kao sastavni deo osnovne opreme služi i podvodni usisivač. Naime, filtracioni uređaj može mehanički odstraniti samo čestice koje plivaju u vodi. Teže čestice kao i sitne čestice koje prođu kroz pesak se natalože na dno bazena. Pomoću podvodnog usisivača koji se sastoji od teleskopske drške, dužine odgovarajuće veličini bazena, gibljivog creva, četke i vakumskog adaptera za priključak na skimer sve čestice nataložene na dno bazena se sa lakoćom usisaju, ostavljajući za sobom čist bazen.

cetke

5) MERDEVINE

Merdevine izrađene od visokootpornog nerđajućeg čelika omogućuju neometano i lako ulaženje i izlaženje iz bazena. U zavisnosti od dubine one mogu biti sa 3 (za bazene dubine 1,20 m) ili 4 stepenika (za bazene dubine 1,50 m).

europool str sl 11

 

 

DOPUNSKA OPREMA

 

Porodični bazeni osim svoje osnovne namene, plivanja i kupanja u čistoj i higijenski ispravnoj vodi, treba da zadovolje i neke druge potrebe. Osim što će svojim estetskim izgledom podići nivo izgleda dvorišta, ugradnjom dodatne opreme moguće je obezbediti stalno toplu vodu, uz bogatu ponudu sportsko-rekreativnih atrakcija.

1) PODVODNO OSVETLJENJE

`Standardni podvodni reflektori rade pod naponom od 12V a snage su 300W. Dizajnirani su da mogu besprekorno osvetliti površinu 4 x 4m, te se na osnovu toga i dimenzioniše potreban broj reflektora u zavisnosti od površine bazena.

europool str sl 13

2) ISO SOLARNI POKRIVAČ

Iso solarni pokrivač izrađen je od specijalne UV stabilizovane folije u koju su ugrađeni mehurići ispunjeni vazduhom veličine 400 mikrona. Ovakav pokrivač ima višestruku namenu. Prvobitna namena mu jedogrevanje vode u bazenu. Naime, sunce zagreva vazduh u mehurićima iso solarnog pokrivača, a voda koja cirkuliše u bazenu preuzima tu toplotnu energiju i dogreva se.

europool str sl 14

Sa druge strane pokrivač ispunjen vazduhom deluje i kao termoizolator pa ne dozvoljava da se voda ohladi.

Konačno, uporebom pokrivača se smanjuje isparavanje vode i sredstava za kondicioniranje a ujedno pruža i mehaničku zaštitu od prljanja vode u bazenu. Iso solarni pokrivač se montira na estetski lepo dizajniranu garnituru držača pokrivača koja omogućuje jednostavno i lako rukovanje, odnosno pokrivanje i otkrivanje bazena.

3) GREJANJE VODE U BAZENU

Za potpuni užitak korišćenja bazena svakako je vrlo bitna i temperatura vode. Propisana temperatura u sportskim bazenima je oko 25ºC. To međutim podrazumeva aktivnu fizičku aktivnost u bazenu. Za brčkanje i rekreativne aktivnosti je ipak neophodna temperatura vode od 28 – 30ºC. Kod bazena dubine 1,20m se može očekivati ovakva temperatura samo uz primenu iso solarnih pokrivača, bez prinudnog dogrevanja. Ipak u mesecima pre i posle sezone kao što su maj i septembar iako uz primenu pokrivača temperatura ne bi trebala da padne ispod 25ºC ne može se očekivati idealna temperatura od 28 – 30ºC. Kod bazena dubine 1,50m idealna temperatura se ipak postiže primenom dopunskog grejanja uz obaveznu primenu pokrivača. Sistem grejanja vode u bazenu je vrlo dinamičan, te može za 10 – 12 časova ugrejati vodu na željenu temperaturu.

4) OPREMA ZA SPORT, REKREACIJU I VODENE ATRAKCIJE

a) Badu jet uređaj

europool osnovne informacije jetovi

Badu jet je specijalno dizajniran uređaj koji ubacujući veliku količinu vode putem jedne ili dve dizne u bazen stvara strujanje vode i omogućuje plivanje u mestu. Ugradnjom ovakvog uređaja može se kompenzovati veličina bazena, jer je i u relativno malom bazenu moguće baviti se ozbiljnim sportskim plivanjem.

b) Gejzir

europool str sl 118

Gejzir se ugrađuje u dno bazena i sistemom pumpi i kompresora za vazduh ubacuje veliku količinu vode i vazduha sa dna bazena. Osim izuzetne atrakcije pruža ugodu rekreacione i terapijske hidromasaže.

c) Vodene zavese i vratni masažeri

Vodene zavese se ugrađuju na obalu bazena i kroz uzak snop vraćaju veliku količinu vode u bazen. Takođe, osim atraktivnog izgleda imaju izvanredan hidroterapijski efekat u masaži vrata i leđa.

 

Prilikom izbora dopunske opreme, treba znati da se podvodno osvetljenje ne može naknadno ugraditi dok je za svu ostalu dopunsku opremu, koja se može ugraditi bilo kada, važno predvideti i ugraditi neophodnu infrastrukturu za mogućnost naknadne ugradnje.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koje vrste bazena postoje?
Koja je razlika između evropskih i dalekoistočnih bazena sa čeličnom konstrukcijom?
Više